Kurucularımız

Prof. Dr. Hüseyin Demirbilek
Naz Aksan
Tuğba Ekinci
Tuğba Aykaç
Gülten Çifci
Ekin Demirbilek
Melis Abikebahşi
Doğa Zelal Tunç
Abdülkerim Görünmez
İbrahim Can Doğan