Üyelik

Derneğimize üye olmak için;

* Aşağıdaki bağlantıdan indirilecek KoHHA-DER Üyelik Formu’nun doldurulup imzalandıktan sonra, vesikalık fotoğrafınız ve önlü-arkalı kimlik fotokopinizle birlikte elektronik ortamda info@kohhader.org mail adresimize gönderilmesi;
* Dernek giriş ödentisinin aşağıda belirtilen dernek hesabına yatırılması (100 TL) (Derneğe girişte 1 defaya mahsus olmak üzere ödenir)
* 2023 yılı aidatının aşağıda belirtilen dernek hesabına yatırılması (100 TL) (Her yıl ödenir. 2023 yılı için 100 TL olarak belirlenmiştir. Diğer yıllar için Genel Kurul kararıyla revize edilebilir.)
(Giriş ödentisi ve aidat yatırılırken açıklama kısmına “Giriş Ödentisi” ve/veya “Aidat” yazılması önem arz etmektedir.)

gerekmektedir.

Ödeme ve evrakların tarafımıza ulaşması sonrasında üyelik işlemleriniz başlayacak ve size bilgilendirme yapılacaktır.

Kişisel bilgileriniz sadece KHI ile ilgili konularda sizlere ulaşmak için kullanılacak olup, hiçbir suretle başka kurum kuruluş veya şahıslarla izniniz olmadan paylaşılmayacaktır.
HESAP ADI: KOHHA-DER
BANKA: TC İş Bankası Karacakaya Şubesi
IBAN Numarası: TR79 0006 4000 0014 2910 4525 94