Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek
Naz Aksan
Tuğba Ekinci
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Tuğba Aykaç
Gülten Çiftçi
Sayman
Kurucu Üye