Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Demirbilek
Naz Aksan
Gülten Çifci
Hacer Özdemir
Abdülkerim Görünmez
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Asil Üye

Denetim Kurulu

Kenan Demir
İsmail Ergin Seçer
Melis Abikebahşi
Başkan
Asil Üye
Asil Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Tuğba Ekinci
Tuğba Aykaç
Ekin Demirbilek
Merve Özkan
İbrahim Can Doğan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Emine Ateş
Selda Şenses
Ahmet Çiltaş